Η Τέχνη μπορεί να αποτελέσει έναν καθρέφτη, στον οποίο ανακλώνται σκέψεις και συναισθήματα. Κοιτάζοντας αυτές τις ανακλάσεις, κατανοούμαι καλύτερα τον εαυτό μας, τον άλλον και τη μεταξύ μας σχέση.

Μέσα από την Τέχνη μπορούμε, ακόμη, να επικοινωνήσουμε το ανείπωτο. Αυτό που στα πλαίσια της καθημερινότητας, για διάφορους λόγους, δυσκολευόμαστε να εκφράσουμε.

Η Τέχνη είναι ένα εργαλείο το οποίο, σε συνεργασία με τη Φιλοσοφία, μπορεί να μας βοηθήσει να βρούμε τις απαντήσεις στις υπαρξιακές αναζητήσεις.