Υπηρεσίες

ΟΜΑΔΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ZΕΥΓΑΡΙΩΝ

LIFE COACHING

Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Τ

ο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι ότι πρόκειται για μία ομιλούσα θεραπεία. Απαιτεί από ένα ή περισσότερα άτομα να μιλάνε ελεύθερα για όλα όσα δυσκολεύονται ή αδυνατούν να αντιμετωπίσουν. Ο θεραπευτής ακούει με προσοχή και ενσυναίσθηση, ενθαρρύνοντας την ομάδα να εκφράσει την μοναδικότητα της. Η θεραπευτική σχέση δεν είναι ούτε μονόπλευρη, ούτε ιεραρχική.

Ατομική Ψυχοθεραπεια

Σ

κοπός της είναι να βοηθήσει το άτομο να εντοπίσει και να επιλύσει τις βαθύτερες αιτίες των προβλημάτων του, καθώς και να το ανακουφίσει από ενδεχόμενα δυσφορικά συμπτώματα, που επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής του σε επαγγελματικό, φιλικό και ερωτικό επίπεδο. Διέπεται από τις εξής αρχές:

 • Ο ψυχοθεραπευτής και ψυχοθεραπευόμενος χτίζουν μια ισχυρή θεραπευτική σχέση, η οποία διέπεται από εμπιστοσύνη, σταθερότητα και ενσυναίσθηση.
 • Ο τρόπος κατανόησης του ασθενούς και των προβλημάτων του εξελίσσεται διαρκώς.
 • Η θεραπεία είναι, αρχικά, προσανατολισμένη σε στόχους και προβλήματα του παρόντος. Στην πορεία της θεραπείας, πραγματοποιείται σύνδεση με το παρελθόν, η οποία αποσκοπεί σε μια πιο σφαιρική κατανόηση των ανωτέρω ζητημάτων.
 • Ο θεραπευτής αποπειράται να διδάξει στον ασθενή πως θα γίνει ο ίδιος θεραπευτής του εαυτού του

Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας

Ε

ίναι μια διαδικασία που αποσκοπεί:

 • Στην αυτογνωσία.
 • Στη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων.
 • Στη λήψη αποφάσεων.
 • Στην αντιμετώπιση κρίσεων.
 • Στην εξεύρεση εναλλακτικών οπτικών και λύσεων.
 • Στην προαγωγή της ψυχικής υγείας του ατόμου.

Συμβουλευτική Γονέων

Ο

ι γονείς συζητούν, μοιράζονται και επεξεργάζονται ανησυχίες, δυσκολίες και προβληματισμούς γύρω από τα παιδιά, σε ατομικό ή ομαδικό πλαίσιο. Πάνω σε αυτά παρέχονται μεθοδικές συμβουλές, με σκοπό οι γονείς να διαχειριστούν τα ζητήματα που προκύπτουν. Οι γονείς βοηθιούνται να αναγνωρίσουν και να φροντίσουν τις συναισθηματικές ανάγκες των παιδιών.

Μερικά από τα αιτήματα των γονέων σχετίζονται με τα εξής:

 • Διαγωγή.
 • Συγκέντρωση και υπερκινητικότητας.
 • Άγχος και φοβίες.
 • Ταυτότητα φύλου
 • Πρόσληψη τροφής και ύπνος
 • Διαταραχές ενούρησης.
 • Διαζύγιο και απώλεια.

Συμβουλευτική Ζευγαριών

Σ

την ψυχοθεραπεία ζεύγους στόχος είναι η βελτίωση της λεκτικής και συναισθηματικής επικοινωνίας του ζευγαριού, μέσα από την βαθύτερη κατανόηση των αναγκών του. Είναι μια διαδικασία που βοηθάει το ζευγάρι να βρει πιο αποτελεσματικούς τρόπους να επικοινωνεί μεταξύ του, να διαχειρίζεται τα προβλήματα που προκύπτουν, να εντοπίζει και να τροποποιεί τα αρνητικά μοτίβα αλληλεπίδρασης στη σχέση.

Life Coaching

E

ίναι μια διαδικασία που προάγει την αυτοπεποίθηση του ατόμου με σκοπό να διαχειριστεί τις καταστάσεις, σε οποιοδήποτε τομέα, με ένα αποτελεσματικότερο για εκείνον τρόπο. Αποτελεί μια πιο άμεση παρέμβαση πάνω στα ζητήματα του «τώρα», η οποία είναι εστιασμένη στην πραγματοποίηση των στόχων του ανθρώπου.