ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Aaborg εξειδικεύτηκα στις παρακάτω διαγνωστικές πρακτικές.

– Διαγνωστική Εξέταση Παρούσης Ψυχικής Κατάστασης PSE, η οποία καλύπτει ευρύ φάσμα ψυχικών διαταραχών.

– Δομημένη Διαγνωστική Συνέντευξη SCID-II, η οποία επικεντρώνεται στις διαταραχές της προσωπικότητας.

– Διπλή Διάγνωση, η οποία αφορά τη συννοσηρότητα χρήσης ουσιών με άλλη ψυχική διαταραχή.